Co víte o Palackého náměstí – středu naší městské části?

Palackého náměstí (během nacistické okupace Kostelní náměstí) pojmenované podle otce národa Františka Palackého je středem naší městské části už od dob, kdy Řečkovice byly samostatnou obcí a během historie tvoří přirozenou tepnu života Řečkovic. Historické jádro královského dvora se nacházelo právě v místech současného parku.

Dominantu Palackého náměstí tvoří gotický kostel sv. Vavřince, jehož počátky sahají až do 14. století a je chráněn jako kulturní památka České republiky. Kostel sebou často nesl tíhu historie a řečkovických obyvatel, kdy byl vypleněn Švédy během Třicetileté války nebo dostal 15 přímých zásahů a byl značně poškozen během 2. světové války. Podrobnější historii si můžete přečíst v textu našeho předsedy Česlava Ulricha, kde najdete i mnoho historických fotografií.

Nedaleko od kostela leží park, který po letech chátrání dostal novou tvář, o kterou se zasloužil i Spolek, když se postavil snaze vedení městské části vybudovat nové parkoviště na místě dětského hřiště a uprostřed zeleně. Mnozí pamětníci si určitě vzpomenou na rybník plný ryb a leknínů, který se rozkládal v prostorách parku. Rybník, který v 19. století sahal až ke kostelu, byl zasypán v druhé polovině 20. století a připomínku rybníka jsme mohli donedávna najít už jenom v podobě vrby. Rybník byl napájen podzemními prameny z kopce Zápaď a voda z něj odtékala k Ponávce. V zadní části parku se nacházela hasička, která ustoupila rekonstrukci parku a byla jednou z posledních připomínek starých časů.

Po konci první světové války byl v parku vybudován památník obětem od řečkovického rodáka sochaře, Eduarda Čerhohlávka. Během druhé světové války byl bohužel tento památník zničen a následně nahrazen pomníkem padlých ve světových válkách, který je v parku dodnes. V roce 2021 byl nedaleko od kostela odhalen památník jednomu z nejznámějších řečkovických rodáků, silákovi, herci a pábiteli Frantovi Kocourkovi.

V těsném sousedství kostela stojí areál bývalého pivovaru z 16. století, který byl koncem 19. století změněn na sladovnu, v současnosti je dějištěm kulturních akcí. Zajímavostí a cennou historickou památkou jsou široká sklepení v podzemí, která během války posloužily jako kryt během náletů. Spolek Za zdravé Řečkovice usiluje o záchranu celého historické podzemí pod bývalým pivovarem.

Děkujeme panu Ing. Aleši Svobodovi a webu Správným směrem za poskytnutí fotografie.

Neodmyslitelnou dominantou Palackého náměstí je rovněž „Zámeček“, kde se nyní nachází úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. Zámek v průběhu času měnil několikrát majitele a byl přestavěn z původně renesančního slohu v barokní zámek, až byl v 19. století upraven empírově. Občanská vybavenost byla v minulosti větší, kdy se na Palackého náměstí nacházel obchod s potravinami, pekařství, květinářství, textil nebo zelenina.

Když půjdete přes Palackého náměstí, zkuste zavzpomínat na staré časy, které byly v mnoha ohledech pomalejší a možná i lidé k sobě měli blíž. Bylo by ale chybou jenom zůstávat v minulosti a nostalgicky vzpomínat, je společnou prací nás všech, aby Palackého náměstí zůstalo krásné a upravené a abychom v jeho prostorách mohli nejenom odpočívat, ale se i setkávat a přispívat k rozvoji naší městské části.