Naše činnost

Pořádáme množství kulturních, hudebních a edukačních akcí, přednášky o historii, architektuře či fauně a flóře Řečkovic a Mokré Hory. Pravidelná setkávání jsou Odpoledne na Ponávce, kde se snažíme oživit prostor okolo této říčky na pomezí Mokré Hory, Lelekovic a Jehnic. Na Ponávce dlouhodobě spolupracujeme s Galerií pod mostem a sochařem Patrikem Vlčkem, který dětem i dospělým přibližuje řezbářskou práci. Cílem těchto aktivit je ukázat polozapomenuté dřevěné sochy v okolí, místní krajinu a vodu v ní a v neposlední řadě se potkat se sousedy a kamarády a strávit příjemné odpoledne v mokrohorské přírodě.

Spolek Za zdravé Řečkovice se snaží aktivně přispívat k pozitivním změnám v naší městské části a vytvářet pro obyvatele příjemné a zdravé prostředí k životu. K tomu patří množství komunitních akcí jako Řečkovické otevírání léta, Adventní setkání nebo Velikonoční minijarmark na Mokré Hoře.

Dlouhodobě podporujeme projekt Řečkovický HRáj, který v roce 2020 zvítězil v participativní rozpočtu města Brna, a který do zanedbaného a zapomenutého koutu Řečkovic přinese život, rozvoj vzrostlé zeleně, odpočinek a místo setkávání. Pravidelně pořádáme úklid v lokalitě řečkovických kasáren a HRáje v rámci iniciativy Ukliďme Česko. Na video podzimního HRáje se můžete podívat zde. Na začátku prázdnin 2021 jsme Vám přinesli pozitivní zprávu, když v proluce na Tereze Novákové, kde je Řečkovický HRáj, byla definitivně schválena varianta výstavby bez kácení největších stromů.

Podporovali jsme i další řečkovické projekty, které zvítězily v roce 2021 jako jsou např. Oázy zeleně v Řečkovicích a Medlánkách. I jinde v Řečkovicích nám jde o ochranu vzrostlých stromů, které rostou léta a nechceme, aby byly během několika vteřin pokáceny. Komunikujeme s Lesy města Brna, chceme šetrné hospodaření v lesích na území městské části.

Stálou součástí našich aktivit je přibližování řečkovické a mokrohorské architektury všem zájemcům, kteří se chtějí dozvědět více o svém okolí. Jedna z prvních přednášek v roce 2018 nesla název „Řečkovická a brněnská sídliště v odrazu doby“, v té době jsme také pořádali komentovanou prohlídku hřbitova či prezentaci fotografií ze starých Řečkovic. V roce 2019 jsme zaplnili skautskou klubovnu v Prumperku přednáškou „Zaniklé mlýny na Ponávce“. Na začátku roku 2022 to byla přednáška Marie Heglasové s tématem architektury Řečkovic a Mokré Hory 20. až 60. let 20. století a výstava akvarel Verči Tišnovské s řečkovickou tématikou. Každoročně se věnujeme úklidu řečkovického hřbitova a pečujeme o hrobku Schindlerů na řečkovickém hřbitově.

V průběhu let 2020-2021 jsme veřejnosti představili územní plán a aktivně jsme ho připomínkovali. Na odbor územního plánování a rozvoje jsme odevzdali celkem 14 archů se 715 podpisy. Pokládáme za nezbytné komunikovat s veřejností ohledně jednotlivých rozvojových lokalit v naší městské části a jsme v pravidelném kontaktu se zástupci veřejnosti (lokality Kasárny, Terezy Novákové a Zápaď).

Na základě našich požadavků bude snížena intenzita budoucí zástavby mezi kasárnami a ulicí Terezy Novákové. To v reálu znamená, že místo domů s 5 až 6 podlažími zde budou moci stát pouze domy se 3 podlažími (max. 10 metrů výšky). Podporovali jsme i námitky občanů na Mokré Hoře cílící na přiměřenou výstavbu v Jehnicích a na Ořešíně, která by fatálně zasáhla právě Mokrou Horu. Odevzdáním námitek ovšem naše práce nekončí – budeme i nadále snažit, aby námitky byly do návrhu skutečně zapracovány!

Není nám lhostejný hluk z ulice Hradecká, který negativně ovlivňuje život v naší městské části. Hradeckou ulicí projede 47 000 vozidel denně, což není pro Řečkováky něco příjemného. Naše kandidátka Lucie Králová v reportáži Událostí Brno objasňuje život pod neustálým hlukem a přeje si, aby kolem čtyřproudé silnice vznikla betonová protihluková stěna. Zatím neúspěšně, silnice totiž spadá pod tzv. starou zátěž. Hlukové zatížení je velký problém a kvůli němu jsme se letos sešli s vedoucím provozního úseku ŘSD závodu Brno.

V poslední době se angažujeme v záchraně řečkovického podzemí pod bývalým pivovarem na Palackého náměstí a podporujeme petici na jeho záchranu. Chceme zápis Řečkovického podzemí do seznamu kulturních památek České republiky.

Děkujeme panu Ing. Aleši Svobodovi a webu Správným směrem za poskytnutí fotografie.