Historie

Historie Spolku

Jak to všechno začalo …

Založení SPOLKU ZA ZDRAVÉ ŘEČKOVICE bylo iniciováno jako reakce na rozhodnutí vedení ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora o vybudování nového parkoviště pro 25 vozidel na místě dětského hřiště, uprostřed zeleně a to bez jakékoliv komunikace s veřejností.

Happening

V květnu 2015 jsme za sympatické účasti veřejnosti uspořádali happening, kde jsme živě diskutovali o budoucí podobě Palckého a náměstí a snažili se zaktivizovat Řečkováky, kterým není lhostejná budoucnost jejich obce.

Petice a její předání

Podařilo se nám také zorganizovat i petici proti lidvidaci historického parku, kterou v elektronické nebo papírové podobě podepsalo přes 800 lidí. Petice byla předána vedení obce.