Historie

Historie Spolku

Jak to všechno začalo …

Založení SPOLKU ZA ZDRAVÉ ŘEČKOVICE bylo iniciováno jako reakce na rozhodnutí vedení ÚMČ Brno Řečkovice a Mokrá Hora o vybudování nového parkoviště pro 25 vozidel na místě dětského hřiště, uprostřed zeleně a to bez jakékoliv komunikace s veřejností.

Happening

V květnu 2015 jsme za sympatické účasti veřejnosti uspořádali happening, kde jsme živě diskutovali o budoucí podobě Palckého a náměstí a snažili se zaktivizovat Řečkováky, kterým není lhostejná budoucnost jejich obce.

Petice a její předání

Podařilo se nám také zorganizovat i petici proti lidvidaci historického parku, kterou v elektronické nebo papírové podobě podepsalo přes 800 lidí. Petice byla předána vedení obce.

Kompromis jako výsledek aktivity občanů

Všem nám bylo samozřejmě jasné, že auta někde parkovat musí, ale zároveň nám nepřišlo navrhované řešení jako nejvhodnější. Přes zprvu bouřlivou výměnu názorů se nám podařilo s vedením radnice najít společnou řeč a pojmout Palacké náměstí jako celek. Tak, aby zde bylo místo pro odpočinek, hřiště pro děti, ale aby vznikla i potřebná parkovací místa pro auta, bez nichž si v dnešní době život už nedovedeme představit. Vše by mělo být citlivě zakomponováno do centrálního prostoru Řečkovic tak, abychom s výsledkem mohli být spokojeni i v budoucích letech.


Také proběhlo několik schůzek mezi vedením obce a spolku, a výsledkem je architektonické zpracování, které bylo představeno na veřejné debatě v květnu 2016 na radnici.