Výstupy v médiích

Zmínky v médiích

Redaktorka Brněnského Deníku Tereza Hálová přišla na řečkovické zastupitelstvo 15. prosince 2022 a napsala reportáž o naší snaze zastavit zasypání většiny Řečkovického podzemí. Video a fotky zde.

Zastupitelé ze Spolku Za zdravé Řečkovice jsou totiž přesvědčeni, že cementovo-popílková suspenze, kterou vedení radnice na zajištění sklepů použije, sklepy znehodnotí a nenávratně poškodí. Usnesení nebylo schváleno poměrem čtrnácti ku třem, šest zastupitelů se hlasování zdrželo. Opoziční zastupitele přišlo podpořit několik desítek občanů. Přinesli si i transparent.

„Máme podklady, že řešení v podobě zalití sklepů, které z celkové částky téměř čtyřiceti milionů vyjde na dvanáct milionů korun, lze udělat šetrněji a hospodárněji. Současné opravy tak chceme zastavit a vytvořit minimálně srovnávací studií, která by mohla být oponentskou studií ke stávající projektové dokumentaci,“ uvedl opoziční zastupitel Ondřej Štaud. Sklepy by tak podle něj nemusely být zničeny a pozitivní dopad by to mohlo mít i na rozpočet městské části. Práce by se přitom mohly dělat po částech.

Řečkovičtí nicméně namítají, že projekt byl schválen bez jejich vědomí i účasti odborné veřejnosti. Podobu výsledného projektu údajně neznali ani jednotliví zastupitelé. Na zastupitelstvu se totiž schvaloval pouze rozpočet, jehož součástí byla rekonstrukce řečkovického podzemí.

„Já jsem řečkovická rodačka a samozřejmě mně vadí, že se hodnotné pivovarské sklepy budou zalívat. Nemohli jsme s tím nic dělat, protože jsme o tom nevěděli, jako občany Řečkovic nás podvedli,“ nechala se slyšet Ludmila Ulrichová, která, přestože se projekt začal zpracovávat už na podzim minulého roku, se o projektu dozvěděla před prázdninami ze sociálních sítí.

Občané zastupitelům také vytýkali, že to nechali zajít tak daleko a zpochybňovali zchátralý stav sklepů, který by podobný zásah vyžadoval, akce se tam totiž doposud konaly. Cementovo-popílková suspenze, pomocí níž se mají sklepy vyztužit, podle nich navíc může obsahovat těžké kovy, které mohou otrávit spodní vody. Voda, do které stavba zasáhne, přitom může narušit statiku jiných budov a zastupitelé si nenechali zpracovat řádný hydrogeologický průzkum. Upozorňovali také na historický význam bývalých pivovarských sklepů a naděje vkládali také do toho, že by se sklepy do budoucna mohly stát památkou.

Zdroj: Brněnský deník.

V Brněnském deníku vyšel 8. prosince 2022 článek věnující se našemu boji za zachování Řečkovického podzemí a Brněnský deník cituje Lukáše Doležala.

Nová vlna odporu se zvedla proti opravě podzemí, někdejších pivovarských sklepů v brněnských Řečkovicích. Část má zůstat přístupná, zbytek však čeká statické zajištění a uzavření. Přestože práce začaly už před měsícem, zastupitelé ze Spolku Za zdravé Řečkovice se na nejbližším zasedání chystají předložit návrh, jenž má jasný cíl: opravy zastavit a vytvořit srovnávací studii. Usilují totiž o jiný způsob zásahu, jenž má být šetrnější a hospodárnější.

Posudek, který si radnice objednala, podle nich nezkoumal jiné možnosti, jak sklepy zachovat.

„Zastupitelé mají v plánu přednést usnesení, které je zařazeno na zasedání v polovině prosince. Jde o pozastavení zakázky rekonstrukce a vypracování změny projektové dokumentace, jejímž obsahem bude skutečná sanace a nikoli asanace sklepních prostor. Jediné, co spolek Za zdravé Řečkovice požaduje, je tedy pozastavení zakázky a vypracování dokumentace, která nepočítá se zalitím sklepních prostor,“ uvedl Lukáš Doležal ze Spolku Za zdravé Řečkovice.

Spolek chce na zasedání přilákat co největší počet obyvatel. Připouští dokonce vznik transparentů. Kritici současného způsobu oprav se obávají, že sklepy budou zalité betonem a nevratně zničené.

Podle spolku však starosta prezentuje falešné dilema, že pokud se nezalije pivovarské sklepení, kulturní akce skončí. „Kdyby byl areál v tak žalostném stavu, nekonaly by se loni i letos v létě kulturní akce, jako jsou koncerty nebo Svatovavřinecké hody,“ upozornil Doležal.

Zdroj: Brněnský deník.

Server iDNES.cz 2. září 2022 zaznamenal naši snahu bojovat proti hluku ze Svitavské radiály.

Je třeba si uvědomit, že hluková zátěž dlouhodobě obtěžuje celou řadu řečkovických ulic - Kronovu, Gromešovu, Bratří Křičků, ale i Žitnou, Novoměstskou a další. Významným aspektem je také výhled do budoucna, kdy vzhledem k razantnímu rozšiřování Kuřimi a také plánované výstavbě v řečkovických kasárnách můžeme očekávat další mohutný nárůst dopravy, takže hluk bude logicky ještě narůstat,“ upozorňuje opoziční zastupitel Řečkovic Ondřej Štaud (Spolek Za zdravé Řečkovice).

Zdroj: iDNES.cz

Deník Mladá fronta DNES 9. srpna 2022 odcitoval vyjádření našeho předsedy Česlava Ulricha, který se vyjádřil k zalití části řečkovického podzemí betonem a popílkem.

„Situace si žádá větší diskusi a rozpravu nežli toto rychlé a podle našeho názoru neuvážené řešení. Hodový areál je jistě potřeba zrekonstruovat, ale nikoli za cenu zbrklého znehodnocení řečkovického podzemí,“ prohlašuje Ulrich.

Zdroj: Mladá fronta DNES.

Vydání a rozruchu okolo Řeči odjinud si 1. července 2022 všiml i Brněnský deník.

Tvůrcem konkurenčního zpravodaje je opoziční uskupení Spolek za zdravé Řečkovice. V zastupitelstvu městské části za něj figurují Brňané Česlav Ulrich a Ondřej Štaud. „V Řečkovicích se o některých věcech nemluví. Oficiální Řeč vydává věci tak, jak je chce ona. My ale se spolkem dbáme na vyváženost. Rozhodně se nejedná o předvolební krok, materiály k článkům jsme sbírali již delší dobu a nyní jsme jich měli dostatek na to, aby se nám povedlo zpravodaj vydat. Spolupracovala s námi řada místních,“ argumentoval opoziční zastupitel Ondřej Štaud.

Zároveň dodal, že jej ostrá reakce ze strany vedení městské části zklamala. „Našim cílem zcela určitě nebylo lidi zmást. Už dříve jsme si pročítali zpravodaje jiných městských částí a zjistili, že všechny ve výsledku vypadají velmi podobně. Je potřeba zdůraznit, že vydávání tohoto občasníku je hrazeno z kapes samotných autorů, nikoliv z veřejných rozpočtů. Neodráží tak oficiální postoj radnice, ale hlavně fakta zpracovaná samotnými obyvateli,“ uvedl Štaud.

Zdroj: Brněnský deník.

Prohlášení předsedy Ulricha k přestavbě restaurace Vysočina v bytový dům s pětatřiceti parkovacími místy na ulici Vážného.

Podle předsedy spolku Česlava Ulricha chtěli projekt představit místním a vyvolat diskuzi. „Vítáme, že se majitel rozhodl do přestavby investovat, nicméně nás zajímá dopad těchto úprav. Pro obyvatele nově zbudovaných bytů má na střeše domu vzniknout pětatřicet parkovacích míst. Příjezd a výjezd z parkoviště na střeše budovy je v návrhu řešen výtahem z ulice Vážného. Při čekání aut může ale docházet k ucpání ulice kolonou několika aut čekajících na parkování na střeše,“ obává se Ulrich.

Zdroj: Brněnský deník.

Vyjádření pro Brněnskou drbnu proti kácení a pro zpřístupnění zeleně veřejnosti v proluce mezi ulicemi Družstevní a Škrétova ze dne 24. dubna 2020.

„Proluka je na místě už od 80. Let, skoužila přitom jako taková polo skládka stavebního materiálu. V zadní části pozemku v této době vyrostla dnes poměrně vzrostlá zeleň. Lidé z okolí by tyto keře a stromy rádi zachovali, v okolí je totiž k rekreaci jenom jeden malý parčík,” vysvětluje zastupitel MČ Řečkovice Ondřej Štaud a signatář petice.

Zdroj: Brněnská drbna.

19. dubna 2019 se místopředseda Ondřej Štaud vyjádřil pro Brněnský deník k eventuálnímu přestěhování řečkovické pošty.

„Lidé si mysleli, že je stav současné budovy nevyhovující a přestěhování vše změní. Problém je ale spíš v personálu,“ sdělil jeden z místních Ondřej Štaud.

Zdroj: Brněnský deník.

Ještě než se Čéša Ulrich stal zastupitelem, vyšel s ním 9. ledna 2018 článek v Brněnském deníku, týkající se tříkrálové sbírky. V této pěkné tradici jako Spolek Za zdravé Řečkovice pokračujeme.

Brno /ANKETA/ - Člověk by měl trochu svého času věnovat společnosti a pomáhat lidem, kteří to potřebují, myslí si řečkovický farní asistent Česlav Ulrich. On sám tak činí po celá léta. Mimo jiné již od počátků konání Tříkrálové sbírky v Brně s touto sbírkou pomáhá. Čtyři roky chodil do ulic koledovat, v posledních letech koledníky koordinuje.

Když v Brně tradice sbírky v roku 2002 začínala, Ulricha oslovili lidé z řečkovické farnosti. „Řekl jsem si, že je to dobrá věc, a koledováním člověk pomůže druhým. A že možná, kdybych nešel koledovat, nikdo jiný by to už neudělal,“ vzpomíná Ulrich.

Podobným akcím je otevřený, působí v mnoha spolcích a pomáhal také třeba při odstraňování škod po povodních v Čechách i na Moravě. „Na koledování se mi líbí, že prosíme za lidi, kteří nemají v životě štěstí, kteří jsou hendikepovaní nebo třeba přišli o práci a skončili na ulici a potřebují naši pomoc,“ říká muž.

Když se mu nepovedla v roce 2006 sestavit skupinka koledníků, stal se jejich koordinátorem. „Zajišťuji administrativu, třeba dovezu kasičky, dám koledníkům letáky a podobně,“ říká Ulrich s tím, že letos se ale do ulic opět jako koledník vypravil.

Lidé jsou ke koledníkům většinou vstřícní „Jednou jsme omylem dvakrát zazvonili u stejného domu. Měl totiž vchody ze dvou ulic a nevšimli jsme si to. A jeho obyvatelé nám dvakrát přispěli,“ vypráví Ulrich.

Jeho samotného silně zasáhl zážitek jednoho koledníka z Medlánek. „Skupince tam starší paní v obálce věnovala třicet tisíc. To je pro mě velký symbol lidskosti, když se paní, která už zřejmě byla smířená se životem, rozhodla dát našetřené peníze někomu, kdo je potřebuje,“ uzavírá Ulrich.

Zdroj: Brněnský deník.

Články ve zpravodaji ŘEČ

31. května 2023, Ondřej Štaud – Ani nepřízeň počasí nepokazila naše květnové akce!

30. března 2023 , Ondřej Štaud – Návrh nového územního plánu a kopec Zápaď – nekonečný boj místních občanů

  1. března 2023, Ondřej Štaud – Jak fungují kontrolní a poradní orgány obce?

31. ledna 2023, Ondřej Štaud – Dočkáme se někdy důstojné debaty o řečkovickém podzemí?

15. prosince 2022, Ondřej Štaud – Dejme šanci jiné variantě zachování pivovarského sklepení

  1. prosince 2022, Ondřej Štaud – Povolební vyjednávání a jak je to dále
  1. září 2022, Ondřej Štaud – Pohled na práci zastupitele
  1. září 2022, Jiří Prchal – Řečkovicko-mokrohorské finance

7. července 2022, Ondřej Štaud – K čemu máme v Řečkovicích kontrolní výbor

31. května 2022, Ondřej Štaud, Česlav Ulrich – Úklid hrobek Schindlerů na řečkovickém hřbitově

29. dubna 2022, Ondřej Štaud – Sousedské setkávání

31. března 2022, Česlav Ulrich – Zprávy z farnosti sv. Vavřince

  1. března 2022, Ondřej Štaud – „Jak jde práce na radnici?“

31. ledna 2022, Ondřej Štaud – Další výstavba v Řečkovicích

28. prosince 2021, Ondřej Štaud, Česlav Ulrich – Akce v roce 2021 se nadmíru vydařily

2. listopadu 2021, Ondřej Štaud – Vysvětlení pojmů k návrhu nového územního plánu

25. května 2021, Ondřej Štaud – Malá glosa k Palackému náměstí

30. dubna 2021, Ondřej Štaud – Mokrohorské okolí Ponávky pomalu začíná ožívat

3. března 2021, Ondřej Štaud – Jak dál s kopcem Zápaď?

4. ledna 2021, Ondřej Štaud, Česlav Ulrich – Participativní rozpočet města Brna 2020 – ukázka řečkovického nadšení

4. ledna 2021, Eva Matoušková, Jaroslava Růžičková – Tým HRáje děkuje za podporu

25. června 2019, Česlav Ulrich – Nový objekt v areálu bývalé Lachemy

2. května 2018 – Ondřej Štaud, Česlav Ulrich – Odpoledne se spolkem

2. června 2016 – Česlav Ulrich – Spolek Za zdravé Řečkovice