„Jak jde práce na radnici?“

Mnoho známých, které v Řečkovicích potkám, mě oslovují s otázkou: „tak co je nového na radnici, ty tam teď pracuješ, ne?“. Vždy se ovšem snažím vysvětlit, že tomu úplně až tak není a jak se zdá, lidé si některé pojmy stále trochu pletou. Upřímně se domnívám, že se není čemu divit, neboť nastavený systém je přeci jen složitější. Je totiž třeba rozlišovat volené zástupce obce a zaměstnance obecního úřadu.

O volených zástupcích rozhodují občané svými hlasy v komunálních volbách. Ze zvolených zástupců je poté sestaveno zastupitelstvo obce, ze kterého vychází rada obce a také starosta s místostarosty. Zastupitelstvo obce, stejně tak jako rada obce, si pak následně může zřídit iniciativní, poradní, resp. kontrolní orgány, kterými jsou komise a výbory. I tyto orgány jsou složeny ze zástupců občanů, členy výborů mohou být pouze členové zastupitelstva, členy komisí však mohou být i zástupci ze strany občanů. V mém konkrétním případě to tedy znamená, že např. já, zvolený zastupitel a člen kontrolního výboru, nejsem zaměstnanec obce, ale „pouze“ obyčejný občan vykonávající veřejnou funkci voleného zástupce a mající civilní povolání.

Ne všichni zástupci veřejnosti na radnici však vedle své funkce vykonávají i své civilní povolání. Tzv. uvolnění zástupci ze strany volených občanů jsou u nás dva a to sice starosta s prvním místostarostou, kteří svoji funkci dělají na plný úvazek a jsou uvolněni ze svého civilního povolání. Naproti tomu druhý a třetí místostarosta uvolněni nejsou a funkci vykonávají souběžně se svým zaměstnáním. Činnost všech volených zástupců je honorována a její jednotlivé výše jsou upraveny aktuálním nařízením vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. V případě Řečkovic a podobně velkých obcí je to v rozmezí od 2 353 Kč hrubého u zastupitele bez dalších funkcí až po 78 443 Kč hrubého u starosty.

Zaměstnanci úřadu jsou naopak úředníky územních samosprávních celků, kteříjsou v pracovně-právním poměru k obci. Jejich vztah k obecnímu úřadu upravuje zákoník práce a zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících samosprávných územních celků. Tito zaměstnanci, resp. úředníci, tedy nejsou voleni, ale zaměstnáni na základě úspěšného výběrového řízení. V případě vedoucích zaměstnanců, jsou do své funkce jmenovaní, a to na základě jmenováním vedoucím úřadu neboli tajemníkem či tajemnicí.  

Co se týče samotného zastupitelstva, tak jen pro představu, Zastupitelstvo naší MČ zasedá 5 krát do roka, Rada MČ cca 14 krát do roka a komise a výbory dle jejich uvážení a rozvržení. Mimo zasedání zastupitelstva a členství v komisích či výborech je na každém zastupiteli, do jaké míry je aktivní pro obec a participuje na jejím fungování. Členové zastupitelstva taktéž mohou a nemusí být členy dalších komisí (např. stavební, dopravní aj.) či výborů (finanční a kontrolní). Pokud byste se chtěli dozvědět více informací, ať již o jednotlivých kompetencích volených zástupců, zaměstnanců obce či obecně o tom, co může obec dělat pro své občany, budu rád, když mně napíšete na email: staud@zdravereckovice.cz

Ondřej Štaud, zastupitel městské části