Na jaké akce můžete vyrazit začátkem jara v Řečkovicích a na Mokré Hoře?

V dubnu bychom vás rádi pozvali na tři níže uvedené komunitní akce, na kterých můžete přijít pomoci dobré věci, povídat si se známými a potom třeba zajít společně na pivo. První akcí je tradiční Ukliďme Česko, která se letos koná v sobotu 2. dubna. V rámci ní pořádáme s naším Spolkem danou sobotu od 9:00 úklid veřejných prostranství kolem řečkovických kasáren – začátek na Renčově před samoobsluhou. Není to samozřejmě tento den jediná akce, kde se bude uklízet. V Řečkovicích a na Mokré Hoře je jich celá řada, stačí se podívat na web Uklidmecesko.cz. Nicméně úklidu se meze nekladou, tyto akce lze pořádat i v jiných termínech nebo jakkoliv po vlastní ose, což také značná část obyvatel naší MČ dělá, za což jsme jim vděční.

Další krásnou akcí, kterou spontánně pořádají mokrohorští občané, je Sousedský velikonoční minijarmark, konající se v sobotu 9. dubna od 14:00 na hřišti u tenisových kurtů na ulici Pod Zahradami. Zde se můžete těšit na tvoření pro děti, rukodělné výrobky a drobné velikonoční pohoštění.

Poslední akcí je čistění hrobek Schindlerů na řečkovickém hřbitově. Jelikož máme úctu k tradicím a Schindlerové byli majitelé řečkovického panství a jedni z prvních starostů, pokusíme se hrobky samotné a také jejich okolí uvést do důstojného stavu. Tyto hrobky se nachází hned u vstupu do hřbitova a již se na nich od našeho posledního čištění opět podepsal zub času. Pokud budete také chtít přiložit ruku k dílu, budeme zde s naším Spolkem poslední dubnovou sobotu (30. 4.) od 9:00. Rádi se vámi potkáme na některé z uvedených akcí a můžeme tak společně přispět dobré věci a užít si příchod jara.