Jak dále s přetíženou Hradeckou?

Řečkovice se po nějaké době opět dostaly do pozornosti médií. I když bohužel spíše v negativních souvislostech. Dle výsledků loňského celostátního sčítání dopravy je úsek Hradecké ulice od Globusu po Hapalovu nejvytíženější silnici I. třídy v celé republice. Naměřené hodnoty byly vzhledem k vlivu covidových opatření nižší než při posledním měření. Ale i tak daná hodnota 47000 vozidel denně, není pro obyvatele naší části ničím příjemným. Lepší odhlučnění Hradecké, i přes dlouhodobé snahy některých obyvatel, není stále pro Ředitelství silnic a dálnic – ŘSD prioritou.