Nový územní plán pro Řečkovice – zmocnění zástupci veřejnosti

I když nám nyní pomalu končí letní prázdniny, rádi bychom se ještě vrátili na konec června, kdy jste možná zaznamenali podpisové akce tzv. připomínek zmocněného zástupce veřejnosti. Pod tímto relativně složitým názvem se skrývá poměrně jednoduchá věc. Lidé, kteří se pod tyto připomínky podepsali, zmocnili zástupce veřejnosti k podání opakovaných připomínek k novému územnímu plánu města Brna (ÚP). Největší zájem občanů vzbudily sjednocené připomínky pro lokalitu Terezy Novákové, kde byli zástupci veřejnosti 4 lidé, z nichž dva jsou autoři tohoto článku. Šlo konkrétně o oblasti Řečkovických kasáren, Západi a Řečkovického HRáje. V kostce řečeno, požadovali jsme přiměřenou redukci budoucí zástavby za kasárnami, ponechání zahrádek na Západi oproti plánované výstavbě a také stanovení plochy veřejné zeleně na místě budoucího parku Řečkovického HRáje. Dané námitky, čítající 17 stran textu, obsahovaly i další připomínky vesměs týkající se okolí těchto míst.

Někteří lidé si tyto připomínky pletli s peticí. Zásadním rozdílem je to, že pokud tyto připomínky podepíše alespoň 200 občanů města, dostávají váhu námitky a musí být Odborem územního plánování a rozvoje vypořádány a je velká naděje, že kvalitní a relevantní námitky mohou být do nového ÚP zapracovány. Pod námitky pro lokalitu Terezy Novákové se podepsalo 715 občanů, nutno podotknout, že drtivá většina právě s bydlištěm v těchto místech a to vše za necelý jeden týden realizace sbírání podpisů! Nepříjemné pro zástupce veřejnosti byl fakt, že šlo o připomínkování opakovaného návrhu. Mnozí lidé tedy podepsali podobné připomínky podruhé, kdy je poprvé podepsali loni v červnu po prvním představení nového ÚP.

I když tedy šlo o opakovanou akci, zájem a aktivita občanů nás velmi mile překvapily, počet získaných podpisů je toho důkazem. Svého zástupce veřejnosti má i Mokrá Hora, kde byla zase hlavní náplní připomínek redukce zástavby v Jehnicích a na Ořešíně a i zde se nasbíral potřebný počet podpisů, takže připomínky budou mít hodnotu námitky. Nutno říci, že řadu připomínek k návrhu podala i naše městská část a některé z nich korespondují právě s připomínkami našimi. Je tedy velká naděje, že nový ÚP bude respektovat připomínky a názory řečkováků a mokrohoráků. Děkujeme všem, kteří se těchto aktivit zapojili, je vidět, že obyvatelé naší MČ jsou stále více uvědomělí v otázkách územního plánování a budoucnosti naší obce obecně.