Úspěch našich zástupců veřejnosti

V minulém čísle Řeči jste se mohli dočíst o tzv. zástupcích veřejnosti, kteří hájí zájmy Řečkováků a Mokrohoráků v souvislosti s návrhem nového územního plánu města Brna (ÚP). Nejnovějším faktem v procesu upravování ÚP je pozitivní novinka, že i na základě našich námitek a červnové aktivitě občanů v podpisových akcích, bude v oblasti Řečkovických kasáren (R-3), konkrétně v lokalitě Díly (k ulici Žilkově), snížena výšková úroveň zástavby. Mezi kasárnami a ulicí Žilkovou tak budou moci stát maximálně 2 patrové domy a lépe tak navážou na stávající zástavbu namísto až 5 patrových domů, jejichž realizaci předchozí návrh umožňoval. Doufáme, že se tak sníží i předimenzovaný počet obyvatel pro tuto lokalitu. Toto rozhodnutí schválila rada města Brna v dílčích návrzích úprav pro druhé opakované veřejné projednání ÚP.

V návaznosti na naše námitky byl vypracován i znalecký posudek dotýkající se lokality Zápaď (R-4, B14) na posouzení ekologické hodnoty pozemků zahrádek nad ulicí Lacinovou. Dle závěru daného posudku je území z přírodního hlediska velmi hodnotné a z pohledu ochrany biodiverzity je tak dle odborníků důležité ponechat území v dosavadním užívání (zahrady, resp. ostatní plocha) a nepovolit jeho zástavbu. V návrhu ÚP Kancelář architekta města Brna taktéž kopec zařadila mezi krajinně významné nezastavitelné vrchy, coby součást přírodního zázemí města Brna. I když na něm paradoxně navrhuje plochu bydlení. Proto byl podán návrh na zařazení této lokality mezi biologicky významné.

Naší prioritou je taktéž ochránit nově vznikající park Řečkovický HRáj a zařadit jej mezi plochu veřejné zeleně. Tedy nikoliv jako současnou plochu veřejné vybavenosti, což by do budoucna znamenalo, že může tento nový park být nahrazen zástavbou.

Proto plánujeme další setkání s radním města Brna pro územní plánování, panem Filipem Chvátalem, na kterého budeme apelovat a diskutovat o našich námitkách k návrhu ÚP ve prospěch Řečkovic.  Nebudeme tak zapomínat na 715 občanů, převážně z naší MČ, kteří svým podpisem v červnu tohoto roku dané námitky podpořili.

Vaši zástupci veřejnosti Leona Žáková, Jaroslava Růžičková, Ondřej Štaud, Ondřej Vít