Červen ve znamení akcí pro Řečkováky a Mokrohoráky

Ještě před začátkem letních prázdnin je nám potěšením vás krátce informovat o uplynulých akcích, které jsme pro vás konečně po covidové pomlce mohli s naším Spolkem pořádat. Druhou červnovou neděli tak proběhlo Odpoledne na Ponávce u Mlýna, kde jsme účastníky přednáškou seznámili s místní přírodou, pozoruhodnými artefakty v okolí a také si zkusili práci řezbáře a pomohli k rekonstrukci dřevěných soch v okolí Vránova Mlýna. Toto příjemné setkání mělo za cíl vytvářet komunitu lidí, kteří se spontánně starají o své okolí a sami přispívají k jeho kultivaci.

Další dvě akce se týkaly aktuální problematiky územního plánování. První bylo představení upraveného návrhu nového územního plánu, kde se občané mohli v řečkovické sokolovně komplexně seznámit s tímto návrhem a také si vyslechnout připomínky zástupců veřejnosti i naší MČ. Doufáme, že do finální podoby návrhu budou zapracovány všechny naše relevantní připomínky a námitky a přispějeme tak k uchování zdravého životního prostředí v Řečkovicích. Udělali jsme pro to maximum. Během června jsme v řečkovické KJM pro vás také připravili výstavu „Jak mohly vypadat Řečkovice“, kde se lidé zase mohli seznámit s historií územního plánování Řečkovic, Mokré Hory a okolních obcí.

V září a na podzim se budeme těšit na další akce, které pro vás budeme pořádat – druhé tematické odpoledne u Ponávky, přednášky o mokrokorských vilách a další. Nyní hlavně přejeme všem krásné prožití léta a zasloužený odpočinek.