Revitalizace Palackého náměstí

Po období prázdnin a   dovolených   je   třeba   opět   řešit   řečkovické   životní prostředí    a    pustit    se    do    práce.    Můžeme    začít    tím,    že    se    vrátíme    k    projektu    tolik diskutované    revitalizace    Palackého    náměstí.    Jako    nejlepší    můžeme    ukázat    srovnání dvou   základních   variant,   tedy   kontroverznější,   která   byla   schválena   zastupitelstvem   na podzim 2014 a nynější zdařilejší studii pocházející od architekta Zdeňka Sendlera. Varianta   1,   se   kterou   byla   veřejnost   blíže   obeznámena   prostřednictvím   Řeči   č.   5/2015   a projednána   s   účastníky   řízení   o   umístění   stavby   o   dva   měsíce   dříve,   byla   kontroverzní hned z několika hledisek:

 • nekoncepčnost řešení, narušení „řečkovické návsi“
 • nevyjasněná dopravní situace
 • nedostatečný prostor pro děti
 • způsob,   jakým   radnice   projekt   prezentovala   a   také   jak   poté   jednala   s   účastníky řízení   (účastníkům   řízení   by   předán   velmi   stručný   popis   bez   znázornění   budoucí podoby, nebyl uveden žádný ateliér ani architekt daného návrhu)
 • obecná   preference   motoristů   a   uživatelů   řečkovické   podnikatelské   infrastruktury na úkor běžných obyvatel

Varianta   2,   která   byla   představena   na   veřejné   diskuzi   22.   Června   2016,   přinesla   již   o mnoho více pozitivních ohlasů, můžeme jmenovat následující plusy:

 • poměrně   kompaktní   řešení   celého   prostoru   s   důrazem   na   zachování   celistvosti   a „génia loci“ Palackého náměstí se všemi jeho komponenty
 • přehledné ucelení chodníků a cest skrz celé náměstí
 • kultivace a zdůraznění prostranství před kostelem
 • zachování a modernizace stávajícího dětského hřiště

Jako mínusy můžeme uvést:

 • stále nevyjasněná dopravní situace
 • chybějící   prvek   vody   (apel   starousedlíků   na   alespoň   částečné   obnovení   vodní plochy)
 • nebezpeční toho, že řidiči budou opět parkovat na nevhodných místech

Nyní   budeme   bedlivě   sledovat,   jak   bude   radnice   v   této   věci   dále   postupovat   a   na   kolik se   bude   držet   této,   již   zdařilejší   varianty.   Stále   totiž   hrozí   zásadní   nebezpečí   „umlčení celé    věci“    a    tiché    navrácení    k    původnímu    návrhu,    které    se    nebojíme    označit    jako naprostý „paskvil“. Míč je tedy na straně radnice…