Článek v Řeči

Když se ještě na chvíli vrátíme do horkých letních dnů a vzpomeneme na představení Spolku v červencovém/srpnovém čísle řečkovické ŘEČi, může nás logicky napadnout, proč toto shrnutí naší činnosti nevyšlo dříve, když byl oficiálně zaregistrován již 30. 12. 2015. Naší snahou bylo, aby tento článek vyšel již v březnovém čísle, kdy jsme jej zaslali redakci. Nicméně jsme poté zažili poměrně zajímavé peripetie ohledně jeho vydání, kdy nám bylo představiteli redakce řečeno, že jsou ve článku „nevhodné pasásže“, které bude lepší přepsat. Implicitně jsme byli spraveni o tom, že článek není zcela korektní vůči snaze radnice prospívat některým veřejným věcem v Řečkovících (dění kolem Palackého náměstí, diskuze o řešení obecných problémů, rivialitní vztah Spolku a radnice, aj.). Článek jsme tedy přepsali, „problematické pasáže“ vynechali či pozměnili, nicméně nám byl vrácen podruhé. Výsledkem byl tedy dvěma korekcemi zasažený článek, který vyšel se čtyřměsíčním zpožděním ve značně pozměněné podobě. Původní představení článku si můžete přečíst zde: Spolek původní dopis