Spolek Za zdravé Řečkovice

Nedávno uplynul už rok od doby, kdy vzniklo na území naší městské části společenství lidí, kterým není lhostejné životní prostředí, kteří chtějí propagovat místní kulturní dědictví, tradice a zdravý životní styl. Členy řádně registrovaného spolku jsou odborníci z různých oblastí života i prostí obyvatelé. Za svoji zbraň si určili komunikaci, naslouchání potřebám a starostem běžných lidí, aniž by museli vstupovat do politických stran a hnutí. Za nejdůležitější prostředek pak považují dialog se spoluobčany.

Jako první úkol si nový spolek postavil obhajobu parku v centrální části Řečkovic, kde by v místě nynějšího dětského hřiště a bývalé hasičky mělo z větší části vzniknout parkoviště. Všem nám bylo samozřejmě jasné, že auta někde parkovat musí, ale zároveň nám nepřišlo navrhované řešení jako nejvhodnější. Přes zprvu bouřlivou výměnu názorů se nám podařilo s vedením radnice najít společnou řeč a pojmout Palacké náměstí jako celek. Tak, aby zde bylo místo pro odpočinek, hřiště pro děti, ale aby vznikla i potřebná parkovací místa pro auta, bez nichž si v dnešní době život už nedovedeme představit. Vše by mělo být citlivě zakomponováno do centrálního prostoru Řečkovic tak, abychom s výsledkem mohli být spokojeni i v budoucích letech.

Od jara letošního roku proběhlo několik schůzek mezi vedením obce a spolku, a výsledkem je architektonické zpracování, které bylo představeno na veřejné debatě v minulém měsíci na radnici.

Nechceme však postavit svoji existenci na jediném tématu. Rádi bychom rozšířili množství a kvalitu stárnoucí řečkovické zeleně. Navázali jsme spolupráci s místním odborem životního prostředí a v příštím roce plánujeme požádat o grant na výsadbu stromů. Obec něco dobrého získá, radnice ušetří.

Spolek Za zdravé Řečkovice nechce být uskupením lidí proti někomu, ale chtěl by naopak být stabilizačním a nadčasovým prvkem. Naším zájmem je pomáhat úředníkům na radnici při řešení problémů, hájit ekologické zájmy občanů, reagovat na poškozování přírody, na všechny nejasné záměry a sporná rozhodnutí z kterékoliv strany. Podmínkou úspěchu je ovšem zájem a spolupráce obyvatel.
Naše aktivity můžete sledovat na webu www.zdravereckovice.cz nebo na Facebooku.

Česlav Ulrich