Open House v Řečkovicích a Mokré Hoře

Open House je událost, která umožňuje veřejnosti prohlédnout  si budovy, veřejné instituce, které nebývají běžně přístupné (nicméně to není pravidlem). Cílem je vždy umožnit veřejnosti a zájemcům seznámit se s konkrétním místem a dozvědět se o něm zajímavé informace.

Letošní ročník se soustředí na roli žen v brněnské architektuře. Jedním z příkladů je Barbora Jenčková, která má na starosti architektonickou konverzi budov bývalých městských jatek.

Součástí festivalu bude také rozšířená verze výstavy Architektky 60-80. Cílem této výstavy i celého festivalu je přiblížit tvorbu v období socialismu s ohledem na realitu tehdejší doby, avšak bez ideologických vlivů a s ohledem na tehdejší aktivní tvůrkyně.

V rámci Open House v Řečkovicích a Mokré Hoře budou přístupny následující budovy a místa, někde proběhnou komentované prohlídky ⬇️.

  • Procházka řečkovickým sídlištěm – Horácké náměstí – Novoměstská – sídliště bylo vybudováno v letech 1970-1977 a má 2 520 bytů pro 8 000 obyvatel. Starší část sídliště je při ulici Družstevní, druhá část podél ulice Hradecká. Sídliště zahrnuje věžové domy, panelové domy, parkové úpravy a umělecká díla se nacházejí především kolem základní školy na Horáckém náměstí. Pozvánka v ŘEČi, detaily lokality jsou zde.
  • Uličkami železničářské čtvrti Řečkovic – Náměstí Vojtěšky Matyášové 1 – Železničářská čtvrť se nachází v severozápadní části Řečkovic a je tvořena čtyřmi hlavními ulicemi: Jandáskova, Královka, Jehnická a Železničářská. Většina domů v této čtvrti byla postavena v meziválečném období pod vedením architekta Karla Nedozrála. Významnou stavbou je vila Vlasty Müllerové, kterou navrhl Emil Straka a obsahuje prvky lidové a secesní architektury. Detaily zde.
  • Kubova vila – Gromešova 51, Brno-Řečkovice – vila rodiny Kubových, postavená v 30. letech minulého století, sloužila jako rodinné sídlo s funkcionalistickým designem. Po druhé světové válce byla prodána a zažila období zanedbávání a různých využití, včetně jeslí a pracoviště Státní tajné bezpečnosti. Od roku 2009 je chráněnou památkou a slouží jako centrum pro děti a mládež, které nabízí různé vzdělávací a volnočasové aktivity. Detaily zde.
  • Park Palackého náměstí – park v centru Řečkovic prošel rekonstrukcí v letech 2020-2021. Architektonický ateliér Zdenka Sendlera a Lýdie Šušlíkové byl zodpovědný za úpravy, které zahrnují moderní hřiště s krytým posezením, mlhovištěm, pítkem a pískovou dunou. Park nabízí stín pod vysokými stromy a travnaté plochy slouží pro pikniky, hry a odpočinek. Detaily zde.

Přístupné budovy v celém Brně budou zdarma otevřeny zájemcům 13. a 14. května 2023. Mapa festivalu je k dispozici zde a seznam lokací a harmonogram festivalu najdete zde.