Naši zástupci ve výborech a komisích

Po zářijových volbách, kdy naše kandidátka Spolku Za zdravé Řečkovice a Sdružení nestraníků získala 22,11%, zasedli naši zástupci ve všech výborech a komisích MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora.

Výbory – předsedou kontrolního výboru byl na I. zasedání nového zastupitelstva zvolen Ondřej Štaud (je nepsaným pravidlem, že předsedou kontrolního výboru je zvolen zástupce nejsilnějšího opozičního uskupení), který byl členem kontrolního výboru i v období 2018-2022. Jeho článek „K čemu máme v Řečkovicích kontrolní výbor“ si můžete přečíst zde. Členem finančního výboru je Jiří Růžička. Podle zákona o obcích musí obec zřídit právě tyto dva výbory.

Dle zákona o obcích má finanční výbor přímo ze zákona oprávnění provádět kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce a taktéž plní další úkoly, jimiž jej pověří zastupitelstvo obce. To stejné platí pro kontrolní výbor, který má přímo ze zákona oprávnění kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, a dále kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samo­statné působnosti. Kromě toho plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Celé složení obou výborů si můžete přečíst zde.

Komise – jsou iniciativním a poradním orgánem rady městské části, která není povinna je zakládat, ale může je zřizovat podle potřeby, rozhodují se většinou všech členů. Předseda dané komise musí prokázat zvláštní odbornou způsobilost v té oblasti, pro kterou je komise zřízena. Do následujících komisí jsme nominovali tyto naše zástupce:

  • komise bytová – Kamil Kuhn
  • komise kultury – Marek Gut
  • komise majetková a rozvoje – Petra Skalická
  • komise pro přípravu zpravodaje ŘEČ – Lukáš Doležal
  • komise sociální a zdravotní – Jiří Prchal
  • komise sportu, mládeže a školství – Pavel Kučera
  • komise životního prostředí, veřejného pořádku a dopravy – Česlav Ulrich

Celý přehled členů a členek komisí Rady městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora najdete zde.