Řečkovicko-mokrohorské finance

Za krátký čas budeme na prahu podzimu, a to je čas, kdy začíná první fáze tvorby rozpočtu naší městské části na další kalendářní rok. V této souvislosti bych chtěl kolem „našich“ financí zmínit pár věcí. Ve svém zaměstnání mám finance na starost, proto je mně tato problematika blízká.
Patříme mezi městské části, které se naštěstí nepotýkají s nějakými závažnými ekonomickými problémy. Máme rozsáhlý bytový fond, který generuje trvale zisk. Dále je to dáno i tím, že kromě pravidelných příjmů obce zatím stále čerpáme i další peníze z různých účelových finančních transferů, například z města, ministerstev atd. Je otázkou, jak to v této složité a ekonomicky nejisté době bude dále, případně v jaké výši se tyto příspěvky budou pohybovat. Proto vidím jako nezbytně nutné hledat rezervy a úspory i u sebe. Podle mého názoru je máme dost značné.


Vycházím ze svých poznatků z práce v kontrolním výboru v tomto volebním období. Již delší dobu jsme dostávali signály o tom, že především v oblasti investic a majetku není situace zcela optimální. A to nám minulý rok odstartovaná kontrola rekonstrukce Nového náměstí potvrdila. Na velmi důležitém odboru správy majetku je totiž dlouhodobě nedostatek pracovníků, což vede k tomu, že zakázky nejde důsledně kontrolovat. Tak se stalo, že dodavatelské firmě bylo zaplaceno za něco, co bylo uděláno špatně nebo dokonce vůbec. I přesto, že provádějící firma část peněz vrátila, není celá záležitost doposud stále dořešena.

Zodpovědnost za tento stav padá na politické vedení radnice, protože o problému již dlouhou dobu ví a problém není efektivně řešen. Zakázek takového rozsahu je za rok v naší městské části realizováno hned několik, nemusí jít navíc jen o stavební práce, ale třeba i o opravy a údržbu majetku. Při pěkném počtu tří místostarostů, které u nás máme, se nabízí řešení, že by jeden z nich byl určen právě pro oblast ekonomiky a kontroly investic. S tím souvisejí i další věci, jako jsou třeba kontroly letitých smluv na pronájmy obecního majetku, jejich revize a aktualizace vzhledem k současné míře inflace nebo výhodnosti či nevýhodnosti pro městskou část. Podnětů je hodně, musí být ale politická vůle současné koalice se tím zabývat. Vůbec by také neuškodilo, kdyby se velké a drahé investiční akce diskutovaly i s občany a odborníky z oboru. Ti jsou schopni přinést důležité podněty a informace, které třeba mohou úzké skupině radních uniknout. Také na půdě zastupitelstva by si diskuse o milionových výdajích zasloužily mít svůj čas.


Doufám, že se situace v oblasti ekonomiky v naší městské části v dalším volebním období zlepší a prostředky budou vynakládány účelněji. Jde přece o peníze nás všech, daňových poplatníků. Promyšleným výběrem toho, do čeho budeme investovat, a následnou dobrou kontrolou zakázek je možné ušetřit na jiné potřebné projekty.
Jiří Prchal, zastupitel