Revitalizace Palackého náměstí – nezapomínejte na těžce vybojovaný kompromis

Park na Palackého náměstí a vznik Spolku Za zdravé Řečkovice

5. 8. 2019 vyšel v Brněnském deníku (Rovnost) článek s názvem Nové parkoviště park na Palackého náměstí neohrozí. Protože tento článek obsahuje nepravdy zaměřené proti Spolku Za zdravé Řečkovice a uráží inteligenci signatářů petice z r. 2015, poskytujeme tak redakci a čtenářům chronologii událostí tak, jak se opravdu stala:

Na jaře r. 2015 to všechno začalo. Vedení městské části Brno-Řečkovice se rozhodlo postavit do srdce našeho historického (ale dlouhodobě zanedbávaného) parku velké parkoviště pro 25 aut se širokým průjezdem uprostřed. Z parku by tak zůstaly jen okrajové části u silnice. Investice za 3-4 miliony měla být realizována ihned. (Lze doložit projektovou dokumentací.)

Účastníci stavebního řízení o tom hovořili s dalšími lidmi a okamžitě začal spontánní odpor obyvatel proti tomuto záměru. 17. dubna 2015 byla založena internetová petice a vytištěny papírové archy. V ní se mj. píše: „My, občané městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora protestujeme proti zničení parku u kostela na Palackého náměstí vybudováním parkoviště pro 25 aut v jeho středu. … Víme, že park nutně potřebuje modernizaci, nesouhlasíme však s izolovanou stavbou parkoviště bez začlenění do celkové koncepce úpravy parku.“

Několik činorodých signatářů založilo Spolek Za zdravé Řečkovice – ochrana životního prostředí, kultury a tradic (dále v textu Spolek), 17. května 2015 se konalo první spolkové odpoledne neboli happening za velkého zájmu občanů, probíhalo tam i podepisování petice.

16. června 2015 předali zástupci spolku petici starostovi obce. PETICE obsahovala 800 podpisů, obyvatelé ulic sousedících s parkem podepsali téměř stoprocentně. Celkem petici podpořili lidé z 61 ulice, což je 70 % všech ulic v Řečkovicích. Představitelé radnice reagovali na petici podrážděně a přezíravě, zástupce spolku uráželi, i když ti usilovali především o domluvu.

17. června 2015 proběhlo na radnici veřejné představení úprav parku, které se sice zbylou zelení již zabývalo, ale navzdory protestu občanů byla použita varianta s obřím parkovištěm. Přítomní občané výrazně nesouhlasí, probíhá bouřlivá diskuse, kde odmítli tuto variantu a architektku doslova vypískali. Vedení radnice slíbilo studii novou.

V listopadu 2015 Spolek po marném čekání urguje radnici, kdy bude slíbená studie představena, apeluje na zahrnutí projektu do rozpočtu na příští rok. Žádá také o zákaz vjezdu aut na dětské hřiště, které se stává v poslední době reálným parkovištěm. Teprve za 7 měsíců – 6. května 2016 byly na hřiště instalovány kameny, které zabraňují vjezdu aut.

22. června 2016 se konečně koná další veřejná debata na radnici o revitalizaci parku na Palackého náměstí, kde je představena nová studie Ing. arch. Zdeňkem Sendlerem a jeho spolupracovnicí; následuje bohatá diskuse a množství připomínek občanů. Tato studie je po úpravách celkem přijatelná, ale žádné konkrétní skutky neproběhnou téměř celý další rok.

21. května 2017 uspořádal Spolek další zábavné a diskusní odpoledne. Radnice jedná s architektem bez účasti Spolku, i když mu původně slíbili spoluúčast.  20. září 2017  byla předvedena občanům 2., již konkrétní prezentace studie úpravy parku, lidé mají dílčí připomínky, ale panuje celková spokojenost.

V březnu 2018 jsou účastníci pozváni k zahájení nového územního řízení k revitalizaci Palackého náměstí, které proběhlo tentokrát bez vážných připomínek.

Rozdíly obou variant:

Z roku 2015: betonové průjezdné parkoviště pro 25 aut se silnicí uprostřed, ozářené výbojkami. Zbytek parku se neřeší, realizace má proběhnout ihned, peníze na ni jsou.

Z roku 2017: pouze zpevněná plocha parkoviště je poloviční, může sloužit i jiným účelům, vjezd aut je jen z jedné strany. Plocha je oddělena od hřiště plotem porostlým vegetací, který přechází v malé loubí. Je řešena úprava celého parku, osázení novými stromy a keři, nové herní prvky pro děti.

Členové a podporovatelé Spolku si stále myslí, že pro parkoviště by se našly lepší lokality, např u hřbitova. (Tento jejich návrh byl zamítnut.) Vadí jim, že nebyla komplexně řešena zeleň historické části Řečkovic včetně zámeckého parku. Je jim líto i plánovaného zboření historické hasičské zbrojnice, o kterou bohužel neprojevila žádná instituce zájem. Toto řešení považují sice za přijatelné, ale pouze kompromisní. Občané si však tuto variantu schválili, park bude zachráněn, a za to děkujeme především jejich obdivuhodné aktivitě a zájmu.

Za celé 3 roky nebyla komunikace Spolku s radnicí úplně ideální a nepodařilo se navázat kýženou spolupráci. Proto se po dlouhé diskusi rozhodl vstoupit do politiky a kandidovat do obecního zastupitelstva, aby mohl lépe hájit zájmy svých podporovatelů: rozkvět veřejné zeleně, ochrana životního prostředí, kultury a tradic. Občané jeho představitele zvolili a ti od loňska v rámci obce fungují jako opoziční zastupitelé. Spolupráce s koalicí, o kterou Spolek usiluje, se však stále nedaří, tak jak by si představovali. Je smutné, že ani po tolika letech političtí představitelé Řečkovic nedokážou smířit s tím, že se jednou podřídili občanům a spolupracovali s nimi. O tom svědčí i článek v brněnské Rovnosti, plný zavádějících údajů sdělených redakcí. Citujeme a opravujeme:

„Právě kvůli stáním pro auta jsme museli rekonstrukci v roce 2016 odložit. Lidé se báli, že tak zničíme park. To však bylo nedorozumění,“ uvedl starosta Řečkovic Marek Viskot.

Žádné nedorozumění, ale konkrétní boj proti nevhodnému projektu a vybojování lepšího. Signatáři petice nejsou žádní hlupáci, ale informovaní občané.

„Podle plánu totiž parkoviště vyroste na v současnosti nevyužívané asfaltové ploše.“

Ve skutečnosti je tato asfaltová plocha (i když hrubě zanedbaná) maximálně využívané dětské hřiště se dvěma velkými pískovišti, kde jezdí od jara do podzimu malé děti na odrážedlech a lidé zde sedají na lavičkách. Používají ji skauti a děti ze školní družiny ke svým hrám. (Jen ve velmi horkých dnech, kdy je plocha kvůli nedostatku stromů rozpálená do běla, se lidé schovávají ve stínu.)

„„Lidé se nejprve báli, že postavíme velké parkoviště namísto celého parku. Na veřejných setkáních jsme si ale vše vyjasnili.“

Nic jsme si nevyjasnili, ale radnice kvůli protestům občanů projekt změnila. Nechápeme, proč se radnice stydí za to, že spolupracuje s občany

S plány na novou podobu náměstí nejprve nesouhlasila ani L. M., nakonec se jí ale nová podoba prostranství zalíbila.

Opět zdůrazňujeme: nezměnil se názor občanů, ale projekt sám.

Odkaz na původní článek: https://brnensky.denik.cz/zpravy_region/nove-parkoviste-park-na-palackeho-namesti-neohrozi-opravy-zacnou-pristi-rok-20190805.html

Z archivu SZZŘ vybrala E. Štaudová