Nový objekt v areálu bývalé Lachemy

Někteří z vás si jistě v uplynulém roce mohli všimnout, že se za řečkovickou železniční stanicí staví v areálu bývalé Lachemy nová výrobní hala. V souvislosti s touto výstavbou jsme byli osloveni některými občany z dolní části Řečkovic, zda bychom nezjistili nějaké bližší informace k této výstavbě. Vzhledem k tomu, že se jedná o společnost zabývající se mořením nerezových a uhlíkových ocelí ostřikem či namáčením ve vanách s roztokem kyselin, může to u laické veřejnosti vzbuzovat obavy, nakolik objekt splňuje požadavky na ochranu životního prostředí. Podařilo se nám zkontaktovat majitele tohoto nového objektu, kteří byli ochotni se s námi osobně sejít a odpovědět nám na naše dotazy.

Výsledkem setkání je krátké představení rodinné firmy FK systém – povrchové úpravy, s. r. o., které připojujeme k tomuto článku.
„Každá nová stavba vyvolává vždy spoustu otázek, kontroverzí a do určité míry i zvídavost. Pokud se jedná zčásti o chemický provoz, jako tomu je u novostavby průmyslové haly na ulici Karásek, obavy mohou vzniknout. Na rozdíl od našich budoucích sousedů je naše společnost čistě rodinná brněnská firma. Od roku 1989 se snažíme již po tři generace poskytovat služby v oblasti povrchových úprav nerezových a uhlíkových ocelí a vzhledem k projektu v Řečkovicích lze snad i říci, že se nám to daří na špičkové úrovni. Výběr této lokality nesouvisí pouze s vhodností pozemku v rámci územního plánu, ale také osobním vztahem k lokalitě poblíž našeho bydliště. Můj otec, jeden z majitelů společnosti, je bývalý člen školské rady řečkovického gymnázia a já nedávný absolvent.
Naším motem je: ,,Kvalita, pružnost, bezpečnost a ochrana životního prostředí“. Velmi přísné brněnské limity na čistotu vody a ovzduší splňujeme s velkou rezervou díky vlastní moderní neutralizační stanici. Hlukem a prachem náš provoz okolí také nebude zatěžovat. V rámci výstavby hradíme výsadbu několika desítek stromů v Řečkovicích. Parkoviště pro všechny zaměstnance a zákazníky se nachází uvnitř našeho areálu. Nad rámec povinností vyplývajících ze stavebního povolení budujeme na vlastní náklady chodník podél našeho pozemku na ulici Karásek. Věříme, že stěhování naší společnosti nebudete vnímat negativně, ale třeba jako nové pracovní příležitosti.“  Richard Kalný, koordinátor projektu

Závěrem lze jen dodat, že touto stavbou se budeme nadále zabývat i po spuštění zkušebního provozu na podzim tohoto roku, kdy nám byla přislíbena majiteli firmy možnost si nové prostory se zájemci z řad zastupitelstva prohlédnout.
Česlav Ulrich, člen zastupitelstva