Zachování pošty v současné lokalitě a její rekonstrukce?

Diskutovaná situace kolem řečkovické pošty dostává již zřetelnější obrysy. Zdá se, že zatím vše směřuje k zachování pošty na stávajícím místě. Nicméně jsou zde ještě některé zásadní nejasnosti. Pojďme si nejprve zrekapitulovat celou časovou posloupnost. V červnu 2017 se stala vlastníkem objektu firma Fiala Invest, která již v té době měla dávno zažádáno o odkupy okolních pozemků, aby zde mohla být provedena revitalizace vchodu, bezbariérový vstup a některé další potřebné zásahy (jak můžete vidět na přiložených vizualizacích).

I když je tento projekt revitalizace naplánován téměř již dva roky, tak dle vyjádření investora, příslušné orgány do této doby (28. 2. 2019) nevydaly potřebná stavební povolení. Zajímavé je také, že projekt byl před volbami z projednání bez udání důvodu vyřazen. Nyní jednání investora s orgány MČ dále pokračují.

Co se týče přímo umístění a přesunu pošty, tak se Česká pošta přikláněla spíše k lokalitě na ulici Terezy Novákové, která jí byla nabídnuta naší městskou částí. V nedávné době ovšem pošta zadala požadavky na úpravy interiérů stávající budovy, které jsou v současnosti již také investorem zpracovávány.

Dané požadavky (úprava interiéru) spočívají zejména v přestavění celého zázemí tak, aby nově vzniklé místnosti vyhovovaly současným požadavkům na činnosti a procesy pošty. V plánu tedy je řešit:

– klimatizaci ve všech prostorách

– nové osvětlení

– vzduchovou bariéru vchodu

– možnost další specializované přepážky

– pohledově příjemnější prostředí

– rekonstrukci suterénu

– novou elektroinstalaci

– novou zdravotechniku

Tyto stavební práce jsou nyní v přípravné fázi a jejich realizace závisí na rozhodnutí České pošty a její vize do budoucna. Pokud tedy vše půjde a bude zde příznivá politická vůle i vůle pošty, zůstane pošta na stávajícím místě, s tím, že bude rozšířena a prostředí bude o mnoho uživatelsky příjemnější než při současném stavu. První úpravy by mohly proběhnout již v průběhu léta.

Dle vyjádření pana starosty Viskota z posledního zastupitelstva MČ (17. 2. 2019), bude klíčová schůzka s bytovým odborem magistrátu města Brna, ke které budou přizváni i zástupci pošty. Snad tedy jak pracovníci magistrátu, MČ i pošty si udrží racionální přístup a poštu zachovají ve stávající poloze.

Snahou Spolku Za zdravé Řečkovice je samozřejmě zachování pošty, vzhledem k urbanismu obce, ve stávající logické poloze a její pokud možno co nejrychlejší revitalizace, aby mohla v plném rozsahu sloužit našim občanům.