Spolek Za zdravé Řečkovice

Komentovaná prohlídka řečkovického sídliště

Základní škola Horácké náměstí Horácké náměstí 1493/13, Brno

Pozvánka na komentovanou prohlídku řečkovického sídliště v rámci festivalu Openhouse Brno Dovolte mi pár slov k letošnímu ročníku festivalu Openhouse Brno. V loňském ročníku jsme v rámci naší městské části mohli vidět např. komentovanou[...]