Chceme skutečně stavět v těsném sousedství areálu bývalého pivovaru a kulturního amfiteátru?

Zaznamenali jsme zvýšený ohlas o aktualizovaném návrhu územního plánu v kontextu Řečkovic a Mokré Hory. Kromě problematických lokalit, na které dlouhodobě upozorňujeme, vzbudilo pozornost nové rozšíření rozvojové lokality R-9, tedy území vklíněné mezi ulice Prumperk a Ladova a areál bývalého pivovaru, současného amfiteátru.

První věcí, která nás v této souvislosti může napadnout je, proč by se měly stavět nové bytové domy prakticky pár metrů od areálu, kde je každoroční výjimka rušení nočního klidu na bezmála 20 akcí. Je zřejmé, že bytová výstavba v těsné blízkosti kulturních akcí je do budoucna zdrojem konfliktních situací. Tento rozpor je třeba vnímat i s ohledem na to, že zde obec v letech 2022 a 2023 nainvestovala přibližně 47 000 000 Kč a vybudovala zde kulturní areál celoměstského významu, v rámci kterého se musela zalít velká část historických pivovarských sklepení.

Dalším otazníkem je zde možnost dopravního napojení do lokality, kdy prakticky jediná příjezdová cesta vede přes nově zrekonstruovaný areál, což lze opět vnímat jako zdroj budoucích problémů. Připomínáme, že na navrhované rozvojové ploše mohou vyrůst až 17,5 metrů vysoké bytové domy (pokud započítáme i možnost sedlové střechy) a lokalita je nyní dimenzovaná pro 109 obyvatel. Toto číslo ovšem může být i výrazně vyšší, neboť tento odhad optimisticky počítá pouze s výstavbou rodinných domů.  

Je sice hezké, že městská část zde tuto plochu snad z dobrého úmyslu výstavby nových bytů navrhla, avšak s ohledem na kapacity ostatních rozvojových lokalit v Řečkovicích, je tento přínos k rozvoji bytového fondu v městské části zcela zanedbatelný.  Co však zanedbatelné není je fakt, že pohoda bydlení je s provozem koncertů a ostatních akcí v amfiteátru neslučitelná. V této souvislosti je nutno zmínit i likvidaci stávající zeleně, která tvořila přirozenou hlukovou clonu pro okolní ulice či komplikovaný terén lokality s výrazným převýšením. Zejména úbytek izolační zeleně, která tvořila i přívětivý rámec amfiteátru, je dobře čitelný na níže přiloženém srovnání stávajícího a navrhovaného územního plánu.

Je tedy na zvážení, zdali bude městská část trvat na této bizarní a nepřístupné rozvojové lokalitě nebo zdali svoji připomínku stáhne a nový kulturní areál tak nebude v těsném sousedství nové bytové zástavby. Toto rozhodnutí a další kroky městské části budou mít zásadní dopad na celý nově zrekonstruovaný amfiteátr.