Rezidentní parkování – nutnost maximální komunikace

Jedním z nejdiskutovanějších témat v Řečkovicích a na Mokré Hoře je začátkem tohoto roku bezesporu rezidenční parkování neboli zavedení tzv. modrých zón. Na toto téma byla také na radnici ve druhé polovině ledna veřejná prezentace se zástupci MČ i magistrátu. Mnohdy až agresivní vyhrocenost prezentace, kdy na sebe návštěvníci při následné diskuzi spíše křičeli, nežli debatovali, nám dává jasný signál, že problematika rezidentního parkování musí být občanům představena detailněji a v souvislostech daných lokalit. Důležité je zejména zohlednit zkušenosti a účinnost modrých zón z obdobných městských částí, ve kterých jsou již zavedeny. Posouzeny musí být konkrétní výhody a nevýhody zón v jednotlivých místech v MČ tak, aby jejich případné zavedení bylo přínosem nikoli zátěží. Nesmíme tedy vše řešit z pozice centrální úrovně celé MČ.

V tomto ohledu naše uskupení (Spolek Za zdravé Řečkovice a Sdružení nestraníků) již vedení městské části nabídlo pomocnou ruku a rádi bychom tak přispěli k co nejracionálnějšímu rozhodnutí, jak ke věci přistupovat, aby se žádné rozhodnutí neunáhlilo. Modré zóny totiž nemusí být přijaté ihned a na celém území městské části. Když si vezmeme, jak je to třeba právě v jiných brněnských MČ, může být po diskuzi rezidenční parkování realizováno pouze v exponovaných místech, kde to skutečně dává smysl a některé lokality mohou být zcela vynechány. Toho lze docílit např. i lokálními anketami (lze i na úrovni jednotlivých ulic), které nejsou v Brně rozhodně výjimkou. Proto je nyní na naší MČ, aby k celé problematice přistupovala detailně a brala v potaz všechny příchozí argumenty našich občanů. Pokud budete mít nějaké postřehy, jaké jsou zkušenosti s modrými zónami v jiných MČ či jiných českých nebo zahraničních městech, dejte nám prosím vědět na staud@zdravereckovice.cz, budeme rádi za Vaše připomínky.