Řečkovice vs. Brno

Možná vám neunikly výsledky loňského sčítání lidu, domů a bytů, ze kterých lze snadno vyčíst, jak jsou na tom Řečkovice a Mokrá Hora v porovnání s ostatními městskými částmi.

Nejzajímavější statistikou z hlediska naší městské části je asi věk obyvatel. Náš průměrný věk je 44,7 roku a jsme z hlediska stáří obyvatel skutečně nejstarší městskou částí. Průměrný věk žen zde dokonce dosahuje 46,7 roku. Když nás porovnáme např. s Žebětínem, který je s průměrným věkem 37,5 roku nejmladší městskou částí, vidíme rozdíl
více než 7 let. Pouze ve Starém Lískovci je na jednoho obyvatele větší podíl lidí nad 65 let. Pozoruhodně vyšly statistiky i z hlediska náboženské víry, kde zjišťujeme, že je naše místní část šestou „nejzbožnější“ městskou částí
z celkových 29. V průměru každý pátý obyvatel sebe zde považuje za věřícího a každý téměř devátý se hlásí ke katolické církvi. Zajímavý je také celkový počet obyvatel, který má od posledního sčítání v roce 2011 vzestupnou tendenci. Nyní je nás přesně 15 127, oproti číslu 14 585 z roku 2011. Trend postupného úbytku obyvatel se tak snad definitivně zastavil. Statistika přináší i další zajímavosti. Například přibližně každý třetí obyvatel naší místní části, starší 15 let, má ukončené vysokoškolské vzdělání, čímž se Řečkováci a Mokrohoráci řadí v rámci Brna do lepšího
průměru. Když se ovšem srovnáme se sousedními Ivanovicemi, kde má vysokoškolský titul asi 43 % občanů, Řečkovice za sousedy klopýtají s desetiprocentní ztrátou.

Řečkovice vs průměrný brněnský věk
Řečkovice vs víra
Řečkovice vs vzdělání