Sousedské setkávání

Sousedé, pojďme se více potkávat!
V ŘEČi č. 4/2022 jsem vás informoval o některých dubnových akcích, konajících se v naší městské části. Rád bych se zastavil u Sousedského velikonočního minijarmarku na Mokré Hoře, který jsme s naším Spolkem spolupořádali. Všechny nás totiž překvapilo, jak velký zájem o jarmark byl a také pozitivní reakce všech návštěvníků. A přitom tato akce vznikla zcela spontánně, pouze za přispění místních aktivních obyvatel, z nichž každý přispěl něčím – zajištěním prodejců, napečením cukroví, půjčením stolů a lavic, zajištěním občerstvení, přístupem ke zdroji elektřiny atd.

Výsledkem bylo příjemné odpoledne, kde se potkali lidé z celého okolí, děti se podívaly na divadelní představení a nikoho neodradilo ani velmi proměnlivé počasí. Proč by takovýchto setkání u nás nemohlo být více? Stačí pouze pár nadšených dobrovolníků a výsledek je mnohdy lepší než nákladné objednané společenské události.
Bohužel zatím některé tyto akce u nás stále absentují nebo se minimálně nekonají v takové míře jako v jiných obcích. Tím máme na mysli např. sousedská setkávání, farmářské trhy či bazárky všemožných věcí. Je známo, že každá podobná spontánní aktivita občanů pozitivně přispívá k sociální soudržnosti, a tím pádem i k lepší kvalitě života v daném území. My bychom v tomto smyslu naši městskou část chtěli posunout a rádi bychom pomáhali organizovat podobné akce, nebo – ještě lépe – připravili takové podmínky pro obyvatele, aby si daná setkání mohli uspořádat sami.

Pokud byste nějakou podobnou akci chtěli v Řečkovicích či na Mokré Hoře pořádat nebo vám zde nějaká akce schází, napište mně na staud@zdravereckovice.cz. Na závěr bych chtěl poděkovat všem pořadatelům jarmarku na Mokré Hoře i pořadatelům ostatních „sousedských“ či komunitních akcí, které zde již existují a zpestřují život v našem okolí.
Ondřej Štaud, zastupitel městské části