PF 2021

Děkujeme moc všem našim příznivcům za podporu v roce 2020! I když naše činnost byla letos skrze COVID poněkud utlumena, přesto se nám podařilo několik věcí, ze kterých máme radost, z nichž můžeme jmenovat např.:

  • pravidelné přenosy ze zasedání zastupitelstva MČ, kdy jsme již od konce loňského roku a přes celý rok 2020 přenášeli zasedání na našem FB profilu
  • osvětová činnost v rámci návrhu nového územního plánu a podání důležitých námitek ohledně stěžejních řečkovických lokalit
  • podpora a spolupráce na projektu Řečkovického HRáje, který se stal vítězným v rámci letošního ročníku participativního rozpočtu

V příštím roce již snad budeme moci pokračovat v naší osvětové činnosti. Co vás tedy například čeká?

  • máme připravenou celou řadu přednášek, výstav či besed
  • dále budeme participovat na tvorbě nového územního plánu, aby byl pro Řečkováky a naše životní prostředí co nejvýhodnější
  • nebudeme ani zapomínat na Mokrou Horu, pro kterou máme připravený zajímavý projekt

Ještě jednou děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám v nastávajícím roce vše dobré!