Petice proti nadměrnému hluku z ulice Hradecká

Zaujala nás aktivita občanů z ulice Kronovy, kteří chtějí zlepšit protihlukové bariéry kolem čtyřproudové silnice Hradecká. Vznikla tak petice, která požaduje po ministerstvu dopravy vybudování protihlukových bariér. Tuto petici je možné podepsat na podatelně ÚMČ Řečkovice, v cukrárně Větrník, ve večerce na Vážného a v Brněnce na Novém náměstí. Pokud budete mít cestu kolem, prosím, věnujte chvíli vašeho času a podpořte naše spoluobčany.