Proč Zdravé Řečkovice?

Proč Zdravé Řečkovice?

Někteří lidé se nás ptají, proč naše organizace nese název právě Spolek za Zdravé Řečkovice, jiní zase tento název zaměňují např. „čisté Řečkovice“ a podobně. Název našeho spolku není samoúčelný nebo náhodně vymyšlený. Proč se tedy objevuje v našem názvu ono zdraví? Když se podíváme na samotnou definici pojmu „zdraví“, kterých je mimochodem také celá řada a držíme té oficiální Světové zdravotnické organizace, zdraví je popsáno následovně: „Stav kompletní fyzické, duševní a sociální pohody a nikoliv pouhé nepřítomnosti nemoci či vady“. Jak tedy lze tato definice aplikovat na život v městské části? 

Obec by měla fungovat jak po stránce materiální, tak i po stránce společenské a lidé by zde měli cítit skutečně onu pohodu. Vše by se mělo dít v synergii s respektováním životního prostředí, které je nedílnou součástí této pohody. Nejde tedy o to se spokojit pouze s udržováním chodu obce a občasných investic, ale vytváření plnohodnotného životního prostředí, ve kterém se lidé budou cítit skutečně zdravě. Je třeba tedy dbát nejen na materiální záležitosti, ale zaměřit se i osvětu, dobrovolnické akce, podporovat vzájemnost mezi občany a společně dbát o prostředí, ve kterém žijeme.