Spolek Za zdravé Řečkovice

Spolek Za zdravé Řečkovice se vám představuje jako kandidát v podzimních volbách.

Spolek Za zdravé Řečkovice se vám představuje jako kandidát v podzimních volbách.

 

Politickou činnost jsme neměli původně v úmyslu, naše prvotní iniciativa za záchranu parku a z ní vzniklý spolek chtěl pouze prosazovat připomínky občanů ke zdravému životnímu prostředí a šířit kulturu a znalosti tradic v naší obci.

 

Očekávaná spolupráce s radnicí se však nedařila. Došlo sice ke kompromisu s parkovištěm na Palackého náměstí, ale bylo nutno vyvinout velké úsilí, jak sami víte. Vedení radnice neplnilo své sliby, odmítalo zveřejňovat články o činnosti spolku v Řeči nebo je podrobilo cenzuře. Proto se ukázalo jako nevyhnutelné realizovat v budoucnu naše i vaše představy přímo a podílet se na vedení obce. Protože máme společný bod ochrany životního prostředí se Stranou zelených a také naše představy související s rozvojem obce se ve velké míře shodují, přijali jsme jejich nabídku a kandidujeme s jejich podporou. Náš subjekt tedy jde do voleb jako

 

Spolek Za zdravé Řečkovice s podporou Strany zelených.

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce