Spolek Za zdravé Řečkovice

Řečkovické otazníky

V této rubrice nemáme za cíl prosazovat naše názory, kritizovat nové záměry radnice či se za každou cenu stavět do opozice, nýbrž rozvířit debatu a všeobecnou diskuzi nad věcmi, u kterých cítíme, že by se měli občané více angažovat a zapojovat se tak do regulační činnosti v rámci obecního plánování.

Řečkovická pošta

V současnosti je stále živějším tématem přesun řečkovické pošty, která by se dle posledních plánů měla přesouvat na ulici Terezy Novákové. Celá situace je poměrně nepřehledná, jelikož objekt současné pošty…

celý článek …

Areál Vysočina

Dalším poměrně velkým otazníkem zůstává areál nákupního střediska Vysočina. Trnem v oku pro mnohé obyvatele je nevzhledná podoba areálu, kde se od dob její výstavby mnoho nezměnilo. Je sice pravdou, že…

celý článek …

Horácké náměstí

V   tomto   případě   vody   velmi   rozvířil   úvodní   článek   v   ŘEČi   2015/09,   kde   byla   představena   vize   budoucí   podoby   atletického oválu   na   Horáckém   náměstí.   Mnoho   občanů  …

celý článek …

Palackého náměstí

Klasická kauza, o které bylo již hodně napsáno a prodiskutováno. Nyní je plně v režii radnice, jak bude dále postupovat a zdali bude skutečně v plném rozsahu uskutečněn dle návrhu Zdeňka Sendlera, o  …

celý článek …

Komentáře

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce