Spolek Za zdravé Řečkovice

Řečkovická pošta

V současnosti je stále živějším tématem přesun řečkovické pošty, která by se dle posledních plánů měla přesouvat na ulici Terezy Novákové. Celá situace je poměrně nepřehledná, jelikož objekt současné pošty vlastní soukromý investor, který neví, zdali zde Česká pošta bude chtít pokračovat či ne.

Do celé situace se vložili obyvatelé této a přilehlých ulic, kteří s přemístěním pošty právě do této lokality nesouhlasí a přišli s těmito logickými protiargumenty, za kterými stojíme i my:

 

Špatná dostupnost pro občany.

Navrhovaná poloha pošty není logická, bude izolovaná od ostatních služeb v přirozeném centru městské části, kterým je areál Vysočina. Občané tak budou muset při svých obslužných pochůzkách vážit cestu na více míst.

Nízký přínos pro občany.

Plánovaná pobočka pošty má mít stejný počet přepážek jako na stávající pobočce. Problémem stávající pošty na Kolaříkové je spíše neefektivnost její práce, než nedostatek prostoru.

Dopravní zátěž.

Bude nutné zřídit novou, velmi frekventovanou křižovatku, vybudovat nový odbočovací pruh, přechod pro chodce, dvě zastávky autobusu a velmi pravděpodobně i semafory. Parkování na ulici T.Novákové  a v přilehlých ulicích už bude téměř nemožné.

Životní prostředí a kvalita prostředí (pohoda bydlení).

Veškerá dopravní obsluha pošty je nadzemní, což zatíží životní prostředí a zhorší kvalitu prostředí. Velikost zástavby a související počet parkovacích míst znemožňuje vybudování zeleně a oddychové zóny pro budoucí nájemníky a jejich děti. Významně poklesne životní komfort i ostatním obyvatelům lokality.

Vysoké náklady.

Investice do staveb souvisejících s dopravní obslužností jsou obrovské a zbytečné.

 

Více informací můžete najít na facebooku: Proluka na Tereze

V rámci této problematiky lze podepsat i petici, její tex můžete najít a podepsat na https://e-petice.cz/prolukanatereze

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce