Spolek Za zdravé Řečkovice

Proluka na Tereze - jak dále?

Stručné informace k plánované zástavbě proluky na ulici T. Novákové.

 

Vlastníkem pozemku a investorem stavby je Město Brno, které zde chce postavit bytové domy a dále je pronajímat. Práce jsou rozděleny do dvou etap. V první etapě by se měly postavit dva čtyřpatrové polyfunkční domy a v současné chvíli se připravují podklady pro územní rozhodnutí. Ve druhé etapě, po změně územního plánu na „čisté bydlení“ a navýšení hustoty zastavění na tomto pozemku, jsou plánovány další dva čtyř až šestipatrové bytové domy. Součástí první etapy je i dopravní propojení na ulici Renčovu, potažmo do sídliště Duhová Pole.

Podle územního plánu je tento pozemek určen pro bydlení a služby. Investor musí splnit zadání územního plánu a tak Magistrát města Brna, zastoupený prvním náměstkem primátora panem Hladíkem, oslovil Magistrát městské části Řečkovice a Mokrá Hora, aby navrhl, jaký typ služeb by zde měl být.  Magistrát městské části navrhl přemístit z centra Vysočina na toto místo pobočku České Pošty a Knihovnu Jiřího Mahena. Slibuje si tak zlepšení situace a lepší fungování těchto institucí.

Toto řešení ale přináší celou řadu problémů, které výrazně ovlivní nejen charakter a pohodu bydlení v této lokalitě, ale hlavně služby občanům.  Proto se řada spoluobčanů rozhodla o tuto problematiku zajímat a v současné době probíhá petice proti umístění pobočky České Pošty, jejíž body Vám zde přinášíme.   

 

Špatná dostupnost pro občany.

Navrhovaná poloha pošty není logická, bude izolovaná od ostatních služeb v přirozeném centru městské části, kterým je areál Vysočina. Občané tak budou muset při svých obslužných pochůzkách vážit cestu na více míst.

Nízký přínos pro občany.

Plánovaná pobočka pošty má mít stejný počet přepážek jako na stávající pobočce. Problémem stávající pošty na Kolaříkové je spíše neefektivnost její práce, než nedostatek prostoru.

Dopravní zátěž.

Bude nutné zřídit novou, velmi frekventovanou křižovatku, vybudovat nový odbočovací pruh, přechod pro chodce, dvě zastávky autobusu a velmi pravděpodobně i semafory. Parkování na ulici T.Novákové  a v přilehlých ulicích už bude téměř nemožné.

Životní prostředí a kvalita prostředí (pohoda bydlení).

Veškerá dopravní obsluha pošty je nadzemní, což zatíží životní prostředí a zhorší kvalitu prostředí. Velikost zástavby a související počet parkovacích míst znemožňuje vybudování zeleně a oddychové zóny pro budoucí nájemníky a jejich děti. Významně poklesne životní komfort i ostatním obyvatelům lokality.

Vysoké náklady.

Investice do staveb souvisejících s dopravní obslužností jsou obrovské a zbytečné.

 

Více informací můžete najít na facebooku: Proluka na Tereze

Text petice můžete najít a podepsat na https://e-petice.cz/prolukanatereze

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce