Spolek Za zdravé Řečkovice

Připomínky k novému územnímu plánu

Spolek připravil spolu s ostatními opozičními stranami věcně shodné připomínky k rozvojové ploše R-3 neboli Řečkovických kasáren. Připomínky naleznete zde. Pokud budete chtít připomínky také podepsat, máte možnost ve čtvrtek 25. 6. od 17:00 do 18:30 na dětském hřišti na Renčově ulici.

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce