Spolek Za zdravé Řečkovice

Palackého náměstí

Klasická kauza, o které bylo již hodně napsáno a prodiskutováno. Nyní je plně v režii radnice, jak bude dále postupovat a zdali bude skutečně v plném rozsahu uskutečněn dle návrhu Zdeňka Sendlera, o   kterém jsme zde již psali. Budeme tedy bedlivě sledovat další vývoj.

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce