Spolek Za zdravé Řečkovice

Kultivace rodinné hrobky Schindlerů

Členové Spolku se v sobotu 30. 4. uspořádali brigádu, která měla za cíl kultivaci hrobky šlechtické rodiny Schindlerů, dřívějších majitelů Řečkovického panství. Hrobky se nachází v těsné blízkosti vchodu na hřbitov a poměrně dlouhou dobu nebyly opečovávány, jak by se slušelo. Budeme se snažit i nadále organizovat akce podobného charakteru, které nám pomohou zlepšovat životní prostředí v naší městské části.

 

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce