Spolek Za zdravé Řečkovice

Kontakt

Spolek za zdravé Řečkovice
Vránova 72
621 00 Brno - Řečkovice

www.zdravereckovice.cz

e-mail: info@zdravereckovice.cz
facebook: facebook.com/zdravereckovice

jméno
e-mail
text

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce