Spolek Za zdravé Řečkovice

Horácké náměstí

V   tomto   případě   vody   velmi   rozvířil   úvodní   článek   v   ŘEČi   2015/09,   kde   byla   představena   vize   budoucí   podoby   atletického oválu   na   Horáckém   náměstí.   Mnoho   občanů   zde   vyjádřilo   pochybnosti   a   nesouhlas   s   celým   projektem.   Problémy   v   této oblasti vidíme dva: prvním je právě kontroverznost návrhu, kdy upřednostňuje pouze jeden segment sportovců (fotbalisty FK Řečkovice) druhým   problémem   je   nulová   diskuze   s   občany   bydlícími   v   okolí   či   diskuze   s   tělovýchovnými   organizacemi,   využívající   tento areál, kdy byl návrh prostě předložen bez jakékoli větší rozpravy či studie využitelnosti areálu.   Je   tedy   otázkou,   zdali   se   nejprve   neobrátit   na   odborníky,   kteří   exaktním   způsobem   zhodnotí   celou   situaci   a   na   základně zkušeností   z   jiných   obcí   a   dle   obecně   platných   regulí   nastaví   doporučení,   jak   by   tento   areál   měl   být   využit   co   nejlépe   v souladu   se   současnými   trendy   a   současnou   legislativou.   Smutný   je   i   fakt,   že   i   když   je   areál   doposud   využíván   pro   tělocvičné účely ZŠ Horácké nám., byl na ovál nasypán písek, který ve značné míře znesnadňuje běh.

Jaký je původní návrh radnice…

Jak by mohl areál vypadat ve svém víceúčelovém provedení…

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce