Spolek Za zdravé Řečkovice

Areál Vysočina

Dalším poměrně velkým otazníkem zůstává areál nákupního střediska Vysočina. Trnem v oku pro mnohé obyvatele je nevzhledná podoba areálu, kde se od dob její výstavby mnoho nezměnilo. Je sice pravdou, že tento areál je z velké části vlastněn soukromými subjekty, nicméně takto zchátralé nákupní středisko v centu městské části v Brně nenajdeme a cítíme, že je povinností právě radnice se více intervenovat a najít způsob řešení, jak tuto poměrně nekomfortní situaci řešit. Největší ostudou této lokality je ovšem bývalý bowling Vysočina, z něhož je nyní pouze „pochybná“ herna a to těsné blízkosti základní školy. V době, kdy je trendem tyto podniky z městských částí spíše vytlačovat, v Řečkovicích ho najdeme přímo v centrální části s velkou frekvencí obyčejných občanů.

Z dalších otazníků můžeme jmenovat dezolátní stav bývalé střední knihovnické školy či kapacitně nedostačující poštu a některé další záležitosti, kterým se budeme věnovat později.

Spolek za zdravé Řečkovice z.s. chrání zdravé životní prostředí, propaguje kulturu a tradice v místní části a provozuje k tomu příslušnou osvětovou a vzdělávací činnost.

Akce