Spolek Za zdravé Řečkovice

Ukrajina má talent – skautský benefiční koncert

Sbor Páně Církve československé husitské Vážného 1961, Brno

  Celý výtěžek věnujeme na sbírku Charity Česká republika. Povídání o dobrovolničení našich skautů nejen pro Ukrajinu. Vystoupí skautky a skauti 16. střediska: dívčí sbor a Terezie Pernicová (Antas) hoši[...]